Konferencia felhívás 2014


A TUDÁSGYÁRAK TECHNOLÓGIAVÁLTÁSA ÉS HUMÁNSTRATÉGIÁJA

- A FELSŐOKTATÁS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN


 címmel

a Széchenyi István Egyetem, a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola,  a Magyar Tudományos Akadémia VEAB Szociológiai Munkabizottsága, a Kodolányi János Főiskola, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara (Komárom, Szlovákia), az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Kara (Szerbia), valamint a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem
2014. május 29-30-án
nemzetközi tudományos konferenciát szervez.

A konferencia célja a felsőoktatás XXI. századi kihívásainak elemzése, fókuszban az egyetemi szervezetek menedzselésében bekövetkező innovációk, innovatív trendek áttekintése, az e témakörben született kutatások eredményeinek megvitatása és az intézmények humánstratégiáinak megismertetése.

A rendszerváltás óta a magyarországi és az európai felsőoktatási környezetnek számos kihívásra kellett választ találni. Az egyetemek menedzsmentjéről alkotott gondolatok, különböző szemléletek radikális átalakuláson mentek át az elmúlt 20 évben. E változások közepette átalakult a szervezetekről, a megjelenő versenyről vagy a gazdálkodási területekről alkotott szemlélet. Az autonómia és a piaci igényeknek való megfelelés egyre nagyobb kihívásokra és változásokra serkentik az intézményeket és az ott oktatókat. Az új kihívásokra új módszereket alkalmaznak az egyes egyetemek. E változások áttekintése, tapasztalataink megvitatása egyben kiváló alkalmat teremt az e területtel foglalkozó kutatók, szakemberek találkozására, további együttműködéseink fejlesztésére.

A konferencia időpontja:
2014. május 29-30.

Helyszíne:
Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Kapcsolat és további információ:

Gonczlik Andrea, szervező
agonczlik@sze.hu
ok.sze.hu

Várjuk jelentkezésüket a tervezett előadás címével és rövid leírásával legkésőbb 2014. április 3.-ig az alábbi címen: ok.sze.hu.

A konferencián a részvétel ingyenes, de az előadások száma korlátozott.

A konferenciát követően az elkészült tanulmányokat lektorált, ISBN számmal rendelkező tanulmánykötetben jelentetjük meg.


Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A konferencia tudományos programbizottsága:

 • Dr. Földesi Péter Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár, rektor
 • Prof. Dr. Rechnitzer János Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár, doktori iskola vezető
 • Dr. Szretykó György Nyugat Magyarországi Egyetem, egyetemi docens, szakbizottsági elnök
 • Dr. Mészáros Attila Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens, projektvezető
 • Dr. Szabó Péter Kodolányi János Főiskola, rektor
 • Dr. Bukor József Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja
 • Dr. Machova Renáta Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékán helyettes, egyetemi adjunktus
 • Dr. Maga György, Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem egyetemi docens
 • Prof. Dr. Petkovics Györgyi, Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Kara, egyetemi tanár
 • RNDr. Csiba Peter, Selye János Egyetem Oktatási ügyek és a hallgatókkal való kapcsolattartás rektorhelyettese

Tervezett témakörök

 • a felsőoktatás helyzetének változása a XXI. században
 • szervezeti innováció, az egyetemi szervezeti kultúra vonatkozásai, kulturális különbségek tapasztalatai
 • szervezet-fejlesztés, tudás, tanulás a XXI. század felsőoktatási szervezeteiben
 • szervezetközi együttműködések irányai, tapasztalatai, a hálózati gondolkodás napjainkban
 • egyetem, kutatás-fejlesztés regionális és lokális beépültsége
 • a szervezeti stratégia és változásmenedzsment új iránya
 • tehetségmenedzsment a felsőoktatásban
 • az egyetemi humánerőforrás fejlesztése a változó oktatási stratégiák tükrében
 • a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti stratégiák
 • a regionális tudásközpontok funkciói és tapasztalatai
 • a munkaerőpiac idegen nyelvi követelményeinek hatása a felsőoktatás szereplőire
 • a felsőoktatásban alkalmazott oktatási módszerek változása a XXI. században

A konferencia-előadások szóbeli prezentációk, amelyben új kutatási eredmények bemutatása valósul meg. A konferencia-előadásokat a programbizottság szervezi 90 perces szekciókba, amelyekben négy-négy előadás kap helyet. A szekciót a programbizottság által felkért elnök vezeti. A tematikus előadások időtartama a szekció elnökének és az előadóknak a döntése alapján átlagosan kb. 15-20 perc, amit rövid megbeszélés, vita követ.

A konferencia a Munkaerő-piaci igényeken alapuló szaknyelvi képzés, és a Széchenyi István Egyetem idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése című, TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007 azonosítójú projekt keretében kerül megrendezésre.

Előadói Estek

Előadói estek 2015 tavaszán
PÁL FERENC (FERI ATYA)
MÉRŐ LÁSZLÓ
BÓNA LÁSZLÓ
VEKERDY TAMÁS

Események

Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. március 20.
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (7. előadás) 2018. március 22. 16:00 - 18:00

Galéria