Konferencia programA TUDÁSGYÁRAK TECHNOLÓGIAVÁLTÁSA ÉS HUMÁNSTRATÉGIÁJA – A FELSŐOKTATÁS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, 9026, Győr, Egyetem tér 1.

2014. május 29. csütörtök

9.00 – 10.00 : Regisztráció

10.00 – 12.30: Plenáris ülés

Helyszín: E épület G terem

Plenáris előadások

 1. Dr. Földesi Péter (Széchenyi István Egyetem, rektor): Köszöntő
 2. Dr. Mészáros Attila (Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens): A Széchenyi István Egyetem tartalom- és képzés fejlesztése
 3. Prof. Dr. Hrubos Ildikó (Corvinus Egyetem, professzor emerita): Globális trendek, új kihívások a felsőoktatásban
 4. Prof. Dr. Rechnitzer János (Széchenyi István Egyetem, doktori iskolavezető): A magyar felsőoktatás területi szerkezetének változásai és lehetséges jövőbeni irányai
 5. Dr. h. c. Szabó Péter Ph.D (Kodolányi János Főiskola, rektor): Szervezetfejlesztési, költséghatékonysági, minőségi kihívások napjaink felsőoktatásában
 6. Dr .habil.  Szretykó György ( MTA VEAB Szakbizottsági alelnök): A felsőoktatási intézmények, mint tanuló szervezetek a XXI. században
 7. Prof.dr Đerđi Petkovič (Újvidéki Egyetem, Szerbia, Szabadkai Közgazdasági Kara, egyetemi tanár): A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században
 8. Dr. Dobai Korcsmáros Enikő (Selye János Egyetem, Szlovákia, egyetemi adjunktus): Migrációs hajlandóság - hallgatói mobilitás

 12.30 – 14.00: Ebéd (Széchenyi Étterem)

14.00 – 16.30: Szekció ülések

I.    Szervezeti innováció, az egyetemi szervezeti kultúra vonatkozásai, kulturális különbségek tapasztalatai

Helyszín: Tanulmányi épület B 201          Szekcióelnök: Dr. habil. Szretykó György

 1. Dr. Dőry Tibor: A jövő egyeteme a vállalkozói egyetem?
 2. Drótos György PhD: Szervezeti innovációs képesség és hajlandóság felsőoktatási intézményeinkben
 3. Kocsis Miklós PhD: A felsőoktatás-igazgatás új trendjei és azok innovatív hatásai
 4. Nagy Zoltán – Dr. habil. Kálmán Anikó: Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában – Kik kopogtatnak az egyetemek kapuin?
 5. Dr. Nárai Márta PhD: Felsőoktatási intézmények szerepe a hallgatók társadalmi szerepvállalásának alakításában
 6. Dr. habil. Szretykó György: A felsőoktatási intézmények, mint tanuló szervezetek a XXI. században

 II.    Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban

Helyszín: Tanulmányi épület B 202         Szekcióelnök: Dr. Nemeskéri Zsolt

 1. Dr. Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken innen és túl
 2. Dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD: Gyémántcsiszolás felsőfokon
 3. Dr. Pongrácz Attila PhD: Átalakuló tehetséggondozás Bologna utáni hazai felsőoktatásban – a tehetséggondozás tapasztalatai az NYME AK emberi erőforrás tanácsadó MA szakos hallgatói körében
 4. Dr. Sólyom Andrea: Most mutasd meg! – avagy Hogyan tegyük láthatóvá a szakmai tudást
 5. Süle Edit PhD – Birizló-Szabó Irén: Az alapvető kompetenciák jelentősége a tehetséggondozásban
 6. Dr. habil Lakatos István PhD: Tehetséggondozás és új oktatási módszerek a Közúti és Vasúti Járművek Tanszéken

 III.    A felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti stratégiák

Helyszín: Tanulmányi épület B 203          Szekcióelnök: Dr. Habil. Kálmán Anikó 

 1. Dr. Létray Zoltán PhD: Egy Tömeges Nyílt Online Kurzus (MOOC) tapasztalatai
 2. Dr. Lőre Vendel – Csigó Györbiró Alpár: Üzleti szimulációk az oktatásban - Az IQ, a személyiség, a szaktudás szerepe az üzleti eredményre
 3. Mócz Dóra PhD: Az intézmény partnerségi kapcsolatainak jelentősége a KJF hallgatóinak munkaerőpiaci esélyeinek növelésében.
 4. Vitéz Éva: Alumni hálózatok hatása a gazdasági kapcsolatokra
 5. Dr. Erdős Ferenc – Balázs Judit: Integrált vállalatirányítási rendszerek oktatása a hazai felsőoktatási intézményekben

IV.    A felsőoktatás helyzetének változása a XXI. században

Helyszín: Tanulmányi épület B 204          Szekcióelnök: Dr. Kovács Miklós

 1. Bognárné dr. Lovász Katalin: Tudásmenedzsment a felsőoktatási intézményekben – a felsőoktatási könyvtárak szerepe az egyetemek tudásgazdálkodásában
 2. Tóbiás László PhD: Értelmiségnevelés – nem hozott anyagból
 3. Dr. Dinnyés Álmos: Projekt menedzsment módszerek alkalmazásának kihívásai a felsőoktatásban
 4. Dr. Koltai Zoltán, PhD: Az oktatás, mint települési vonzerő – egy országos piackutatás eredményei
 5. Prof. Dr. Derdi Petkovic: A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században

V.     Different aspects and challenges in higher education

Helyszín: Tanulmányi épület B 205          Szekcióelnök: Dr. Vastag Gyula

 1. Csorba László: “There is no royal road…” Possible directions for the restructuring of Hungarian higher education from the perspective of institutional economics
 2. Richárd Szalóki – Dr. Miklós Bánhidi – Dr. habil Károly Ozsváth: Dual career - the sport education and Training system in Hungary
 3. Huják Janka: Business School accreditation systems as mechanisms for providing quality service
 4. Sipőczné Babos Tímea: E-learning at base level
 5. Háromi Filoména: Technical English for Students of IT – language teaching and learning experience in the framework of TÁMOP

VI.    A felsőoktatásban alkalmazott oktatási módszerek változása a XXI. században

Helyszín: Tanulmányi épület B 206          Szekcióelnök: Dr. Mészáros Attila

 1. Kardos Barbara PhD – Madarasiné Szirmai Andrea PhD: Számviteloktatás informatikai támogatása
 2. Dr. Hengl Melinda: A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai
 3. Kovács László PhD: Felsőoktatás-módszertani kihívások itt és most
 4. Dr. Kurucz Attila: Neonomádok a padok között – avagy az újrakezdés tapasztalatai
 5. Maga György – Macák Miroslav: Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja
 6. Bajor Péter, PhD –  Fejes Csilla, MSc: A csoportos tanuláson és csapatmunkán alapuló oktatási programok szerepe a modern felsőoktatásban

17.00 – 18.00: Fogadás (Széchenyi Étterem)

2014. május 30. péntek

9.00 – 11.00: Szekció ülések

VII.    A munkaerőpiac idegen nyelvi követelményeinek hatása a felsőoktatás szereplőire

Helyszín: Tanulmányi épület B 201         Szekcióelnök: Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia

 1. Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia – Dr. Tompos Anikó – Kecskés Petra: Nyelvhasználati körkép – felmérés a régióban működő vállalatoknál
 2. Vidékiné Reményi Judit PhD: A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai
 3. Dr. Csendes Ferenc: Blended learning új távlatai
 4. Pusztainé Török Éva: A LEXINFO német e-learning tananyag bemutatása
 5. Vargáné Dr. Kiss Katalin – Göncz Hajnalka: Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével

VIII.    Egyetem, kutatás-fejlesztés regionális és lokális beépültsége

Helyszín: Tanulmányi épület B 202          Szekcióelnök: Dr. Lőrincz Ildikó

 1. Dr. habil. Kálmán Anikó: A Tudásháromszög, az egyetemi kultúra megújítója
 2. Dr. Reisinger Adrienn PhD – Homor Nikolett: Mennyire vonzó a tudományos élet a felsőoktatási hallgatók számára? – Fókuszban a Széchenyi István Egyetem hallgatói
 3. Dr. Sipos Anna Magdolna PhD: A „publish or perish” lehetőségei és kényszerei a hazai felsőoktatásban
 4. Dr. Nyéki Lajos PhD: BPM a felsőoktatásban
 5. G. Karácsony Gergely: Minőségbiztosítás a felsőoktatásban: állami feladatok és intézményi szerepek
 6. Szauter Ferenc – Pup Dániel: Student 2 Develop Program – Hallgatók a kutatás-fejlesztésértért
 7. Pomizs István: Az oktatás elhelyezkedésre gyakorolt esélyteremtő szerepe

IX.    A felsőoktatásban alkalmazott informatikai oktatási módszerek változása a XXI. században

Helyszín: Tanulmányi épület B 203          Szekcióelnök: Dr. Molnár György

 1. Dr. Kovács Miklós: MOOC és az e-learning kölcsönhatása
 2. Dr. Molnár György PhD: A mobiltanulás lehetőségei a felsőoktatás bázisán
 3. Márkus Attila: VARIOO EDU - webes tartalmak az oktatásban
 4. Doc. dr Petkovics Imre PhD: A felhőinformatika szerepe a XXI. századi felsőoktatásban
 5. Dr. Jósvai János – Dr. Kardos Károly: Gyakorlatorientált képzés a Széchenyi István Egyetemen
 6. Dr. Szűts Zoltán: Facebook a felsőoktatásban - Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek

X.    A TDK múltja, jelene és jövője

Helyszín: Új-Tudástér épület 229         Szekcióelnök: Konczosné Dr. Szombathelyi Márta

 1. Dr. habil. Husz Mária – Egervári Dóra: A tehetséggondozás tíz éve a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán (2004 -2014)
 2. Dr. Kallós Gábor PhD: Tédékázzunk! – a mérnök-informatikus hallgatók bevonásának lehetőségei
 3. Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta: Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán
 4. Leczovics Péter – Domonyi Erzsébet: Kihívások és a múlt értékeinek tisztelete – Tudományos diákköri tevékenység az elmúlt tíz év tükrében
 5. Putzer Petra – Dr. Törőcsik Mária: Hallgatói vélemények a TDK versenyekről, a reform lehetséges útjai
 6. Somogyi Ferenc: A társadalmi célok és eszközök spektruma és a felsőoktatás

XI.    Az egyetemi humánerőforrás fejlesztése a változó oktatási stratégiák tükrében

Helyszín: Tanulmányi épület B 204          Szekcióelnök: Dr. Kelemen Gyula

 1. Dr. Mészáros Attila PhD: A felsőoktatás humánerőforrás kutatásához alkalmazható mérőrendszerek
 2. Bodor Mónika: Az oktatás és kutatás arányának vizsgálata az állami felsőoktatási intézményekben
 3. Dr. Molnár Csilla PhD: A felsőoktatás a gender összefüggésében
 4. Dr. Nagy Tamás: E-learning és duális képzés – Válaszok a felsőoktatás kihívásaira
 5. Dr. habil Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc: A felsőoktatási jól-léti programok, és a felsőoktatási humán erőforrás gazdálkodás kompetencia alapú keretrendszere modelljei


11.15 – 12.30: Záró ülés – Szekcióelnökök összefoglalója

Helyszín: E épület G terem

12.30 -13.30: Ebéd (Széchenyi Étterem)

 

 A konferencia a Munkaerő-piaci igényeken alapuló szaknyelvi képzés, és a Széchenyi István Egyetem idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése című, TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007 azonosítójú projekt keretében kerül megrendezésre.

Előadói Estek

Előadói estek 2015 tavaszán
PÁL FERENC (FERI ATYA)
MÉRŐ LÁSZLÓ
BÓNA LÁSZLÓ
VEKERDY TAMÁS

Események

Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. március 20.
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (7. előadás) 2018. március 22. 16:00 - 18:00

Galéria