Tanulmánykötet

A TUDÁSGYÁRAK TECHNOLÓGIAVÁLTÁSA ÉS HUMÁNSTRATÉGIÁJA – A FELSŐOKTATÁS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN c. nemzetközi tudományos konferencia

A konferenciát követően készül el egy szerkesztett, lektorált ISBN számmal ellátott tanulmánykötet. A tanulmánykötetben való megjelenés feltétele a konferencián való részvétel. A tanulmánykötet formai követelményei az alábbiak.

TANULMÁNYKÖTET

Tanulmány beküldésének határideje: 2014. június 30. 

A tanulmány lektori véleményezése: 2014. július 31.

A tanulmánykötet megjelenése: 2014. október 15.

A dolgozat formai elvárásai

A mű címe: Times New Roman, normál, 16-os betűméret, sorkizárt, középre igazítva.

Szerző neve (A tudományos fokozatok feltüntetése nélkül.): Times New Roman, normál, nagybetű, 12-es betűméret, középre igazítva.

Szerző nyilvános E-mail címe: Times New Roman, normál, kisbetű, 12-es betűméret, középre igazítva.

Szerző munkahelye: Times New Roman, normál, 12-es betűméret, középre igazítva.

KIVONAT (számozatlan alfejezet, nagybetű, normál, 12-es betűméret, balra igazított)    Szöveg: Times New Roman, normál, kisbetűs, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, maximum 12 sor.

ENGLISH ABSTRACT (számozatlan alfejezet, nagybetű, normál, 12-es betűméret, balra igazított) Szöveg: Times New Roman, normál, kisbetűs, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, maximum 12 sor.

Kulcsszavak: Times New Roman, normál, kisbetűs, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, 3-6 db


Szöveg

Times New Roman, normál, 12-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, bekezdések: behúzás nélkül. Margó körben 2,5 cm.  A tanulmányt számozott alfejezetekre kell bontani.

A tanulmány formátuma: A/4

 A tanulmány terjedelme: maximálisan 30000 karakter, illetve 6 – 15 oldal.

Az alfejezetek címe

Számozott, Times New Roman, normál, 14-es betűméret, sorkizárt, balra igazítva. Az alfejezetek további fejezetekre bontása nem lehetséges!

Hivatkozások

A hivatkozásokat a szövegben folyamatos sorszámozással szögletes zárójelben kérjük jelölni. A hivatkozások forrásait a hivatkozásjegyzékben kell feltüntetni.

A hivatkozások az alábbi példa szerint:

Az egyetemi minőségirányítási rendszer honlapját a 4. ábra mutatja. [5]

 Ábrák

Az ábra felett: 1. ábra: Az ábra címe azonos sorban

Times New Roman, normál, 12-es betűméret,  középre igazítva. Forrás feltüntetése: az ábra alá kerüljön.

Táblázat

A táblázat felett: 1. táblázat: A táblázat címe azonos sorban

Times New Roman, normál, 12-es betűméret,  középre igazítva. Forrás feltüntetése: a táblázat alá kerüljön.

HIVATKOZÁSOK (számozatlan alfejezet, nagybetű, normál, 12-es betűméret, balra zárt)

Folytonos arab számozással, Times New Roman, normál, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz. Oldalszám feltüntetése szó szerinti idézés esetén szükséges.

Internetes hivatkozások visszakereshetőségig pontosak legyenek, ld. az alábbi példában. A letöltés idejét kerek zárójelben kérjük megadni.

  1. ESG, http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf, (2014.05.18)
  2. Kazimierski, T. J.: Statistical Problem Solving in Quality Engineering, Mc-Graw Hill, New York, 1995, 12. old.

IRODALOM (számozatlan alfejezet, nagybetű, normál, 12-es betűméret, balra igazított)

A felhasznált források ABC szerint rendezve, itt már nem kell feltüntetni az oldalszámot.

Times New Roman, normál, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz.

 

Előadói Estek

Előadói estek 2015 tavaszán
PÁL FERENC (FERI ATYA)
MÉRŐ LÁSZLÓ
BÓNA LÁSZLÓ
VEKERDY TAMÁS

Események

Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. március 20.
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (7. előadás) 2018. március 22. 16:00 - 18:00

Galéria