Előzmények

A bejegyzés érvényessége lejárt!

A XXI. századi felsőoktatás tananyagai, oktatási formái radikálisan megváltoztak és a következő évtizedekben ez a változás folyamatosan tetten érhető lesz. A megváltozott oktatási környezetnek, hallgatói hozzáállásnak, munkaerő-piaci elvárásoknak az oktatóknak is meg kell felelni.

A kompetencia-alapú oktatásra való felkészítés és a felsőoktatásban dolgozó oktatók Információs- kommunikációs technológiában (IKT) való jártasságának a fejlesztése merőben új módszertani eljárásokat jelentenek. A mai megváltozott tudástérben szükségszerűvé vált, hogy a felsőoktatás a konstruktív pedagógia módszereit alkalmazza sajátos munkaformájával és eszközrendszerével.

Jellemzően, a műszaki felsőoktatásban, az informatika és a természettudományos képzésben oktatók nem rendelkeznek pedagógiai végzettséggel. Ezért is jelentős, hogy megfelelő módszertani, kompetencia alapú segítséget nyújtsunk az oktatók számára.

Ezeken kívül az elmúlt években egy vertikálisan felépített, modularizált programot terveztünk, mely folyamaton végighaladva az oktató megismerkedhet a modern menedzselési technikákkal, készségei fejlődhetnek.

A Szécenyi István Egyetemen 2009-től vannak oktatói és hallgatói képzések.

2009 és 2011 között összesen a TÁMOP 412-es konstrukciókba és 112-en a TÁMOP 423-as konstrukciókban felméréseken és képzéseken 113-an vettek részt.

2013-ban a következő képzések voltak:

2X Verbális és nonverbális kommunikáció

1X Változásmenedzsment és innováció

2X Konfliktuskezelés és asszertivitás

2X Nem formális pedagógia

2X E-tananyagfejlesztés és módszertana

1X Csoportmunka és együttműködés IT alapjai

Önismeret (4 alkalom a 8 alkalomból)

Visszajelzések:

Mindegyik képzésről feedback készül. Ennek eredményei:

Kérdések*

Képzés1

Képzés2

Képzés3

Képzés4

Mennyire tudtam aktívan részt venni a képzésben? (%)

85%

80%

70%

90%

A képzés elérte a felvázolt célokat?

5.9

5.8

5.2

5.8

Milyen volt a képzés színvonala?

5.8

5.4

5.2

5.8

Milyen volt a képzés időbeosztása?

5.6

5.0

5.0

5.6

Milyennek tartotta a gyakorlatokat?

5.8

5.7

5.4

5.6

Használni tudja-e a megszerzett információkat a munkában?

5.8

5.7

5.5

5.8

Hogyan ítéli meg a segédanyagokat?

5.9

5.7

5.2

5.6

Hogyan ítéli meg a képzés körülményeit?

6.0

5.0

5.6

5.8

*1-6 fokú skálán mérve (Földes - Mészáros 2012)

 Vizuális feedback (2012):

Előadói Estek

Előadói estek 2015 tavaszán
PÁL FERENC (FERI ATYA)
MÉRŐ LÁSZLÓ
BÓNA LÁSZLÓ
VEKERDY TAMÁS

Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00

Galéria