Konferencia felhívás 2014


A TUDÁSGYÁRAK TECHNOLÓGIAVÁLTÁSA ÉS HUMÁNSTRATÉGIÁJA

- A FELSŐOKTATÁS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN


 címmel

a Széchenyi István Egyetem, a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola,  a Magyar Tudományos Akadémia VEAB Szociológiai Munkabizottsága, a Kodolányi János Főiskola, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara (Komárom, Szlovákia), az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Kara (Szerbia), valamint a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem
2014. május 29-30-án
nemzetközi tudományos konferenciát szervez.

A konferencia célja a felsőoktatás XXI. századi kihívásainak elemzése, fókuszban az egyetemi szervezetek menedzselésében bekövetkező innovációk, innovatív trendek áttekintése, az e témakörben született kutatások eredményeinek megvitatása és az intézmények humánstratégiáinak megismertetése.

A rendszerváltás óta a magyarországi és az európai felsőoktatási környezetnek számos kihívásra kellett választ találni. Az egyetemek menedzsmentjéről alkotott gondolatok, különböző szemléletek radikális átalakuláson mentek át az elmúlt 20 évben. E változások közepette átalakult a szervezetekről, a megjelenő versenyről vagy a gazdálkodási területekről alkotott szemlélet. Az autonómia és a piaci igényeknek való megfelelés egyre nagyobb kihívásokra és változásokra serkentik az intézményeket és az ott oktatókat. Az új kihívásokra új módszereket alkalmaznak az egyes egyetemek. E változások áttekintése, tapasztalataink megvitatása egyben kiváló alkalmat teremt az e területtel foglalkozó kutatók, szakemberek találkozására, további együttműködéseink fejlesztésére.

A konferencia időpontja:
2014. május 29-30.

Helyszíne:
Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Kapcsolat és további információ:

Gonczlik Andrea, szervező
agonczlik@sze.hu
ok.sze.hu

Várjuk jelentkezésüket a tervezett előadás címével és rövid leírásával legkésőbb 2014. április 3.-ig az alábbi címen: ok.sze.hu.

A konferencián a részvétel ingyenes, de az előadások száma korlátozott.

A konferenciát követően az elkészült tanulmányokat lektorált, ISBN számmal rendelkező tanulmánykötetben jelentetjük meg.


Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A konferencia tudományos programbizottsága:

 • Dr. Földesi Péter Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár, rektor
 • Prof. Dr. Rechnitzer János Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár, doktori iskola vezető
 • Dr. Szretykó György Nyugat Magyarországi Egyetem, egyetemi docens, szakbizottsági elnök
 • Dr. Mészáros Attila Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens, projektvezető
 • Dr. Szabó Péter Kodolányi János Főiskola, rektor
 • Dr. Bukor József Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja
 • Dr. Machova Renáta Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékán helyettes, egyetemi adjunktus
 • Dr. Maga György, Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem egyetemi docens
 • Prof. Dr. Petkovics Györgyi, Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Kara, egyetemi tanár
 • RNDr. Csiba Peter, Selye János Egyetem Oktatási ügyek és a hallgatókkal való kapcsolattartás rektorhelyettese

Tervezett témakörök

 • a felsőoktatás helyzetének változása a XXI. században
 • szervezeti innováció, az egyetemi szervezeti kultúra vonatkozásai, kulturális különbségek tapasztalatai
 • szervezet-fejlesztés, tudás, tanulás a XXI. század felsőoktatási szervezeteiben
 • szervezetközi együttműködések irányai, tapasztalatai, a hálózati gondolkodás napjainkban
 • egyetem, kutatás-fejlesztés regionális és lokális beépültsége
 • a szervezeti stratégia és változásmenedzsment új iránya
 • tehetségmenedzsment a felsőoktatásban
 • az egyetemi humánerőforrás fejlesztése a változó oktatási stratégiák tükrében
 • a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti stratégiák
 • a regionális tudásközpontok funkciói és tapasztalatai
 • a munkaerőpiac idegen nyelvi követelményeinek hatása a felsőoktatás szereplőire
 • a felsőoktatásban alkalmazott oktatási módszerek változása a XXI. században

A konferencia-előadások szóbeli prezentációk, amelyben új kutatási eredmények bemutatása valósul meg. A konferencia-előadásokat a programbizottság szervezi 90 perces szekciókba, amelyekben négy-négy előadás kap helyet. A szekciót a programbizottság által felkért elnök vezeti. A tematikus előadások időtartama a szekció elnökének és az előadóknak a döntése alapján átlagosan kb. 15-20 perc, amit rövid megbeszélés, vita követ.

A konferencia a Munkaerő-piaci igényeken alapuló szaknyelvi képzés, és a Széchenyi István Egyetem idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése című, TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007 azonosítójú projekt keretében kerül megrendezésre.

Előadói Estek

Előadói estek 2015 tavaszán
PÁL FERENC (FERI ATYA)
MÉRŐ LÁSZLÓ
BÓNA LÁSZLÓ
VEKERDY TAMÁS

Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00

Galéria