Konferencia programA TUDÁSGYÁRAK TECHNOLÓGIAVÁLTÁSA ÉS HUMÁNSTRATÉGIÁJA – A FELSŐOKTATÁS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, 9026, Győr, Egyetem tér 1.

2014. május 29. csütörtök

9.00 – 10.00 : Regisztráció

10.00 – 12.30: Plenáris ülés

Helyszín: E épület G terem

Plenáris előadások

 1. Dr. Földesi Péter (Széchenyi István Egyetem, rektor): Köszöntő
 2. Dr. Mészáros Attila (Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens): A Széchenyi István Egyetem tartalom- és képzés fejlesztése
 3. Prof. Dr. Hrubos Ildikó (Corvinus Egyetem, professzor emerita): Globális trendek, új kihívások a felsőoktatásban
 4. Prof. Dr. Rechnitzer János (Széchenyi István Egyetem, doktori iskolavezető): A magyar felsőoktatás területi szerkezetének változásai és lehetséges jövőbeni irányai
 5. Dr. h. c. Szabó Péter Ph.D (Kodolányi János Főiskola, rektor): Szervezetfejlesztési, költséghatékonysági, minőségi kihívások napjaink felsőoktatásában
 6. Dr .habil.  Szretykó György ( MTA VEAB Szakbizottsági alelnök): A felsőoktatási intézmények, mint tanuló szervezetek a XXI. században
 7. Prof.dr Đerđi Petkovič (Újvidéki Egyetem, Szerbia, Szabadkai Közgazdasági Kara, egyetemi tanár): A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században
 8. Dr. Dobai Korcsmáros Enikő (Selye János Egyetem, Szlovákia, egyetemi adjunktus): Migrációs hajlandóság - hallgatói mobilitás

 12.30 – 14.00: Ebéd (Széchenyi Étterem)

14.00 – 16.30: Szekció ülések

I.    Szervezeti innováció, az egyetemi szervezeti kultúra vonatkozásai, kulturális különbségek tapasztalatai

Helyszín: Tanulmányi épület B 201          Szekcióelnök: Dr. habil. Szretykó György

 1. Dr. Dőry Tibor: A jövő egyeteme a vállalkozói egyetem?
 2. Drótos György PhD: Szervezeti innovációs képesség és hajlandóság felsőoktatási intézményeinkben
 3. Kocsis Miklós PhD: A felsőoktatás-igazgatás új trendjei és azok innovatív hatásai
 4. Nagy Zoltán – Dr. habil. Kálmán Anikó: Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában – Kik kopogtatnak az egyetemek kapuin?
 5. Dr. Nárai Márta PhD: Felsőoktatási intézmények szerepe a hallgatók társadalmi szerepvállalásának alakításában
 6. Dr. habil. Szretykó György: A felsőoktatási intézmények, mint tanuló szervezetek a XXI. században

 II.    Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban

Helyszín: Tanulmányi épület B 202         Szekcióelnök: Dr. Nemeskéri Zsolt

 1. Dr. Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken innen és túl
 2. Dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD: Gyémántcsiszolás felsőfokon
 3. Dr. Pongrácz Attila PhD: Átalakuló tehetséggondozás Bologna utáni hazai felsőoktatásban – a tehetséggondozás tapasztalatai az NYME AK emberi erőforrás tanácsadó MA szakos hallgatói körében
 4. Dr. Sólyom Andrea: Most mutasd meg! – avagy Hogyan tegyük láthatóvá a szakmai tudást
 5. Süle Edit PhD – Birizló-Szabó Irén: Az alapvető kompetenciák jelentősége a tehetséggondozásban
 6. Dr. habil Lakatos István PhD: Tehetséggondozás és új oktatási módszerek a Közúti és Vasúti Járművek Tanszéken

 III.    A felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti stratégiák

Helyszín: Tanulmányi épület B 203          Szekcióelnök: Dr. Habil. Kálmán Anikó 

 1. Dr. Létray Zoltán PhD: Egy Tömeges Nyílt Online Kurzus (MOOC) tapasztalatai
 2. Dr. Lőre Vendel – Csigó Györbiró Alpár: Üzleti szimulációk az oktatásban - Az IQ, a személyiség, a szaktudás szerepe az üzleti eredményre
 3. Mócz Dóra PhD: Az intézmény partnerségi kapcsolatainak jelentősége a KJF hallgatóinak munkaerőpiaci esélyeinek növelésében.
 4. Vitéz Éva: Alumni hálózatok hatása a gazdasági kapcsolatokra
 5. Dr. Erdős Ferenc – Balázs Judit: Integrált vállalatirányítási rendszerek oktatása a hazai felsőoktatási intézményekben

IV.    A felsőoktatás helyzetének változása a XXI. században

Helyszín: Tanulmányi épület B 204          Szekcióelnök: Dr. Kovács Miklós

 1. Bognárné dr. Lovász Katalin: Tudásmenedzsment a felsőoktatási intézményekben – a felsőoktatási könyvtárak szerepe az egyetemek tudásgazdálkodásában
 2. Tóbiás László PhD: Értelmiségnevelés – nem hozott anyagból
 3. Dr. Dinnyés Álmos: Projekt menedzsment módszerek alkalmazásának kihívásai a felsőoktatásban
 4. Dr. Koltai Zoltán, PhD: Az oktatás, mint települési vonzerő – egy országos piackutatás eredményei
 5. Prof. Dr. Derdi Petkovic: A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században

V.     Different aspects and challenges in higher education

Helyszín: Tanulmányi épület B 205          Szekcióelnök: Dr. Vastag Gyula

 1. Csorba László: “There is no royal road…” Possible directions for the restructuring of Hungarian higher education from the perspective of institutional economics
 2. Richárd Szalóki – Dr. Miklós Bánhidi – Dr. habil Károly Ozsváth: Dual career - the sport education and Training system in Hungary
 3. Huják Janka: Business School accreditation systems as mechanisms for providing quality service
 4. Sipőczné Babos Tímea: E-learning at base level
 5. Háromi Filoména: Technical English for Students of IT – language teaching and learning experience in the framework of TÁMOP

VI.    A felsőoktatásban alkalmazott oktatási módszerek változása a XXI. században

Helyszín: Tanulmányi épület B 206          Szekcióelnök: Dr. Mészáros Attila

 1. Kardos Barbara PhD – Madarasiné Szirmai Andrea PhD: Számviteloktatás informatikai támogatása
 2. Dr. Hengl Melinda: A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai
 3. Kovács László PhD: Felsőoktatás-módszertani kihívások itt és most
 4. Dr. Kurucz Attila: Neonomádok a padok között – avagy az újrakezdés tapasztalatai
 5. Maga György – Macák Miroslav: Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja
 6. Bajor Péter, PhD –  Fejes Csilla, MSc: A csoportos tanuláson és csapatmunkán alapuló oktatási programok szerepe a modern felsőoktatásban

17.00 – 18.00: Fogadás (Széchenyi Étterem)

2014. május 30. péntek

9.00 – 11.00: Szekció ülések

VII.    A munkaerőpiac idegen nyelvi követelményeinek hatása a felsőoktatás szereplőire

Helyszín: Tanulmányi épület B 201         Szekcióelnök: Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia

 1. Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia – Dr. Tompos Anikó – Kecskés Petra: Nyelvhasználati körkép – felmérés a régióban működő vállalatoknál
 2. Vidékiné Reményi Judit PhD: A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai
 3. Dr. Csendes Ferenc: Blended learning új távlatai
 4. Pusztainé Török Éva: A LEXINFO német e-learning tananyag bemutatása
 5. Vargáné Dr. Kiss Katalin – Göncz Hajnalka: Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével

VIII.    Egyetem, kutatás-fejlesztés regionális és lokális beépültsége

Helyszín: Tanulmányi épület B 202          Szekcióelnök: Dr. Lőrincz Ildikó

 1. Dr. habil. Kálmán Anikó: A Tudásháromszög, az egyetemi kultúra megújítója
 2. Dr. Reisinger Adrienn PhD – Homor Nikolett: Mennyire vonzó a tudományos élet a felsőoktatási hallgatók számára? – Fókuszban a Széchenyi István Egyetem hallgatói
 3. Dr. Sipos Anna Magdolna PhD: A „publish or perish” lehetőségei és kényszerei a hazai felsőoktatásban
 4. Dr. Nyéki Lajos PhD: BPM a felsőoktatásban
 5. G. Karácsony Gergely: Minőségbiztosítás a felsőoktatásban: állami feladatok és intézményi szerepek
 6. Szauter Ferenc – Pup Dániel: Student 2 Develop Program – Hallgatók a kutatás-fejlesztésértért
 7. Pomizs István: Az oktatás elhelyezkedésre gyakorolt esélyteremtő szerepe

IX.    A felsőoktatásban alkalmazott informatikai oktatási módszerek változása a XXI. században

Helyszín: Tanulmányi épület B 203          Szekcióelnök: Dr. Molnár György

 1. Dr. Kovács Miklós: MOOC és az e-learning kölcsönhatása
 2. Dr. Molnár György PhD: A mobiltanulás lehetőségei a felsőoktatás bázisán
 3. Márkus Attila: VARIOO EDU - webes tartalmak az oktatásban
 4. Doc. dr Petkovics Imre PhD: A felhőinformatika szerepe a XXI. századi felsőoktatásban
 5. Dr. Jósvai János – Dr. Kardos Károly: Gyakorlatorientált képzés a Széchenyi István Egyetemen
 6. Dr. Szűts Zoltán: Facebook a felsőoktatásban - Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek

X.    A TDK múltja, jelene és jövője

Helyszín: Új-Tudástér épület 229         Szekcióelnök: Konczosné Dr. Szombathelyi Márta

 1. Dr. habil. Husz Mária – Egervári Dóra: A tehetséggondozás tíz éve a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán (2004 -2014)
 2. Dr. Kallós Gábor PhD: Tédékázzunk! – a mérnök-informatikus hallgatók bevonásának lehetőségei
 3. Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta: Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán
 4. Leczovics Péter – Domonyi Erzsébet: Kihívások és a múlt értékeinek tisztelete – Tudományos diákköri tevékenység az elmúlt tíz év tükrében
 5. Putzer Petra – Dr. Törőcsik Mária: Hallgatói vélemények a TDK versenyekről, a reform lehetséges útjai
 6. Somogyi Ferenc: A társadalmi célok és eszközök spektruma és a felsőoktatás

XI.    Az egyetemi humánerőforrás fejlesztése a változó oktatási stratégiák tükrében

Helyszín: Tanulmányi épület B 204          Szekcióelnök: Dr. Kelemen Gyula

 1. Dr. Mészáros Attila PhD: A felsőoktatás humánerőforrás kutatásához alkalmazható mérőrendszerek
 2. Bodor Mónika: Az oktatás és kutatás arányának vizsgálata az állami felsőoktatási intézményekben
 3. Dr. Molnár Csilla PhD: A felsőoktatás a gender összefüggésében
 4. Dr. Nagy Tamás: E-learning és duális képzés – Válaszok a felsőoktatás kihívásaira
 5. Dr. habil Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc: A felsőoktatási jól-léti programok, és a felsőoktatási humán erőforrás gazdálkodás kompetencia alapú keretrendszere modelljei


11.15 – 12.30: Záró ülés – Szekcióelnökök összefoglalója

Helyszín: E épület G terem

12.30 -13.30: Ebéd (Széchenyi Étterem)

 

 A konferencia a Munkaerő-piaci igényeken alapuló szaknyelvi képzés, és a Széchenyi István Egyetem idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése című, TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007 azonosítójú projekt keretében kerül megrendezésre.

Előadói Estek

Előadói estek 2015 tavaszán
PÁL FERENC (FERI ATYA)
MÉRŐ LÁSZLÓ
BÓNA LÁSZLÓ
VEKERDY TAMÁS

Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00

Galéria