Tanulmánykötet

A TUDÁSGYÁRAK TECHNOLÓGIAVÁLTÁSA ÉS HUMÁNSTRATÉGIÁJA – A FELSŐOKTATÁS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN c. nemzetközi tudományos konferencia

A konferenciát követően készül el egy szerkesztett, lektorált ISBN számmal ellátott tanulmánykötet. A tanulmánykötetben való megjelenés feltétele a konferencián való részvétel. A tanulmánykötet formai követelményei az alábbiak.

TANULMÁNYKÖTET

Tanulmány beküldésének határideje: 2014. június 30. 

A tanulmány lektori véleményezése: 2014. július 31.

A tanulmánykötet megjelenése: 2014. október 15.

A dolgozat formai elvárásai

A mű címe: Times New Roman, normál, 16-os betűméret, sorkizárt, középre igazítva.

Szerző neve (A tudományos fokozatok feltüntetése nélkül.): Times New Roman, normál, nagybetű, 12-es betűméret, középre igazítva.

Szerző nyilvános E-mail címe: Times New Roman, normál, kisbetű, 12-es betűméret, középre igazítva.

Szerző munkahelye: Times New Roman, normál, 12-es betűméret, középre igazítva.

KIVONAT (számozatlan alfejezet, nagybetű, normál, 12-es betűméret, balra igazított)    Szöveg: Times New Roman, normál, kisbetűs, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, maximum 12 sor.

ENGLISH ABSTRACT (számozatlan alfejezet, nagybetű, normál, 12-es betűméret, balra igazított) Szöveg: Times New Roman, normál, kisbetűs, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, maximum 12 sor.

Kulcsszavak: Times New Roman, normál, kisbetűs, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, 3-6 db


Szöveg

Times New Roman, normál, 12-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, bekezdések: behúzás nélkül. Margó körben 2,5 cm.  A tanulmányt számozott alfejezetekre kell bontani.

A tanulmány formátuma: A/4

 A tanulmány terjedelme: maximálisan 30000 karakter, illetve 6 – 15 oldal.

Az alfejezetek címe

Számozott, Times New Roman, normál, 14-es betűméret, sorkizárt, balra igazítva. Az alfejezetek további fejezetekre bontása nem lehetséges!

Hivatkozások

A hivatkozásokat a szövegben folyamatos sorszámozással szögletes zárójelben kérjük jelölni. A hivatkozások forrásait a hivatkozásjegyzékben kell feltüntetni.

A hivatkozások az alábbi példa szerint:

Az egyetemi minőségirányítási rendszer honlapját a 4. ábra mutatja. [5]

 Ábrák

Az ábra felett: 1. ábra: Az ábra címe azonos sorban

Times New Roman, normál, 12-es betűméret,  középre igazítva. Forrás feltüntetése: az ábra alá kerüljön.

Táblázat

A táblázat felett: 1. táblázat: A táblázat címe azonos sorban

Times New Roman, normál, 12-es betűméret,  középre igazítva. Forrás feltüntetése: a táblázat alá kerüljön.

HIVATKOZÁSOK (számozatlan alfejezet, nagybetű, normál, 12-es betűméret, balra zárt)

Folytonos arab számozással, Times New Roman, normál, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz. Oldalszám feltüntetése szó szerinti idézés esetén szükséges.

Internetes hivatkozások visszakereshetőségig pontosak legyenek, ld. az alábbi példában. A letöltés idejét kerek zárójelben kérjük megadni.

  1. ESG, http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf, (2014.05.18)
  2. Kazimierski, T. J.: Statistical Problem Solving in Quality Engineering, Mc-Graw Hill, New York, 1995, 12. old.

IRODALOM (számozatlan alfejezet, nagybetű, normál, 12-es betűméret, balra igazított)

A felhasznált források ABC szerint rendezve, itt már nem kell feltüntetni az oldalszámot.

Times New Roman, normál, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz.

 

Előadói Estek

Előadói estek 2015 tavaszán
PÁL FERENC (FERI ATYA)
MÉRŐ LÁSZLÓ
BÓNA LÁSZLÓ
VEKERDY TAMÁS

Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00

Galéria